Helhedsorienteret rehabiliteringsophold på Vejlefjord

Sponsoreret

Det kan være vanskeligt at genetablere en normal hverdag efter en hjerneskade, både for den ramte og for de pårørende, der måske ikke helt kan overskue konsekvenserne. På Vejlefjord har man specialiseret sig i individuelle forløb der imødekommer mangeartede og komplekse problemstillinger. Der tilbydes også støtte til de pårørende, der blandt andet får mulighed for at udveksle erfaringer og svære følelser med ligesindede. Hvis der er børn inde inde i billedet tilbydes også en særlig indsats overfor dem, der kan involvere psykologer med speciale i børn.

 

Et rehabiliteringsophold på Vejlefjord har typisk en varighed på mellem 4 og 12 uger. Kernemålgruppen er mennesker som har fået en hjerneskade for eksempel som følge af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Det kan også være et hovedtraume, hjernetumor eller andre hjernesygdomme, der har forårsaget funktions-nedsættelse på et eller flere områder, der gør, at rehabilitering bliver aktuelt. Formålet med rehabilitering er at styrke borgeren og gøre dem i stand til at klare dagligdagens udfordringer. Herunder kan det være udfordrende at håndtere de følelser der unægteligt vil følge med, at man ikke kan helt det samme som man plejer. Der er altså både en stor del fysisk træning og der er støtte til psykiske udfordringer.

 

Den fysiske træning skal gøre personen der er ramt i stand til at klare hverdagen, måde fysisk og kognitivt. Der er også støtte til at forstå sygdommen og erkende hvad der kan arbejdes med, og hvad der formentlig aldrig vil blive bedre. Det er ikke alt der kan ‘repareres’.

 

You May Also Like