Klæd medarbejderne på med viden, det øger produktiviteten

Sponsoreret

I informationssamfundet er virksomheders opsamling og anvendelse af viden og information fuldstændig afgørende for konkurrencekraften.

 

Hvis de rette medarbejdere skal have adgang til den rette viden på det rette tidspunkt, så er det naturligvis en forudsætning at viden er til stede og tilgængelig. Det kan virksomheder opnå ved at arbejde systematisk med knowledge management. Formålet er typisk at mobilisere og organisere interne innovationsprocesser, så virksomheden kan forny sig selv i harmoni med udviklingen af markedet. Med god anvendelse af knowledge management kan virksomheden transformere sig selv til at blive en lærende og udviklingsorienteret organisation, der faktisk ved hvordan den kan høste fra den ofte skjulte viden, der allerede eksisterer i organisationen, hos nuværende eller tidligere medarbejdere.

 

At blive ledende på viden kræver ledelsens engagement, da det vil kræve en struktureret proces, der involverer rigtigt mange interessenter, bidragsydere til virksomhedens viden, på kryds og tværs af en virksomhed. Typisk er det både ledelse, mellemlag og specialister som skal gøre en indsats for den strukturerede vidensdeling. Det kan være en udfordring da disse roller typisk er travlt optagede i forvejen. Det er derfor vigtigt at ledelsen afsætter de nødvendige ressourcer, og med sit eksempel illustrerer at vidensdeling er en prioritet og fuldstændigt afgørende.

 

Det kan med den rette støtte og de rette it-systemer lade sig gøre at give samlet overblik over hvem, der ved hvad, og hvor ekspertisen eksisterer i virksomheden. Siloer vil nedbrydes internt i organisationen og virksomhedens drift vil blive effektiviseret via mulighederne for et styrket samarbejde om at løse opgaver og sevicere kunder.

You May Also Like